Overskud og vækst i 2016

Torsdag 11. maj 2017Af NICHEHUSET

Andet regnskabsår i NICHEHUSET ApS viser pænt overskud og kraftig vækst.


Tilfredsstillende.

Sådan konkluderer NICHEHUSET sit 2016, der bød på kraftig vækst i annoncebureauets aktivitet.

Årets resultat udgør DKK 567.407, hvilket skal ses i forhold til et mindre underskud i 2015, hedder det i ledelsesberetningen.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 2.934.197 og en egenkapital på 427.513. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet også næste år vil opnå overskud.

NICHEHUSET, startet i 2013 af Oskar Herrik Nielsen, blev omdannet fra personligt ejet virksomhed til anpartsselskab 1. januar 2015. Det er dermed andet regnskabsår i NICHEHUSET ApS.

Årsrapporten er udført af Deloitte. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold, noterer revisor.

» Hent NICHEHUSETs årsrapport 2016