NICHEHUSETs årsrapport 2015

Mandag 20. juni 2016Af NICHEHUSET

Første regnskabsår i NICHEHUSET ApS gav et mindre underskud efter kraftig vækst.


Årets resultat udgør et underskud på DKK 190.000, hvilket skal ses i sammenhæng med at det er selskabets første regnskabsår, hedder det i ledelsesberetningen.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 1.230.000 og en egenkapital på -140.000. Det er ledelsens opfattelse, at selskabet næste år vil opnå overskud.

NICHEHUSET, startet i 2013 af Oskar Herrik Nielsen, blev omdannet fra personligt ejet virksomhed til anpartsselskab 1. januar 2015. Det er derfor første regnskabsår i NICHEHUSET ApS.

Årsrapporten er udført af Deloitte. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold, noterer revisor.

» Hent NICHEHUSETs årsrapport 2015