Fordobler overskud og øger omsætning i 2017

Torsdag 14. juni 2018Af NICHEHUSET

Tredje regnskab i NICHEHUSET ApS viser overskud på 1,6 mio. kr. og en markant øget aktivitet. Yderligere vækst på vej.


2017 var et godt år i Danmarks annoncebureau for BtB-nichemedier.

Det konkluderer NICHEHUSET, som netop har offentliggjort regnskab for sidste år.

Årets resultat udgør DKK 1.187.119 efter skat, hvilket er en fordobling i forhold til 2016, hvor resultatet blev 567.407.

Også NICHEHUSETs aktivitet er vokset betragteligt. Bruttofortjenesten er vokset med 60 % fra 4.233.646 i 2016 til 6.778.022 i 2017. Væksten er lykkedes på eksisterende medier, da der i 2017 ikke er føjet nye medier til porteføljet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på 5.299.364 (2.934.197 i 2016) og en egenkapital på 1.614.632 (427.513 i 2016). Der er udtaget udbytte på 52.900.

NICHEHUSET, startet i 2013 af Oskar Herrik Nielsen, blev omdannet fra personligt ejet virksomhed til anpartsselskab 1. januar 2015. 2017 er dermed tredje regnskabsår i NICHEHUSET ApS.

Årsrapporten er udført af Deloitte, som ingen forbehold har.

Forventning: Fortsat vækst
NICHEHUSET forventer i 2018 fortsat vækst.

Væksten skal komme fra NICHEHUSETs tre mediekunder, men annoncebureauet vil også i andet halvår se på mulighederne for at byde velkommen til et nyt medie med en eksisterende omsætning, men med potentiale for vækst.

Desuden har NICHEHUSET har i starten af året lanceret et nyt produkt (sponsoreret indhold), ligesom NICHEHUSET forventer at skabe nye arbejdspladser i løbet af 2018.

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet også i 2018 vil opnå overskud.

» Hent NICHEHUSETs årsrapport 2017