Altingets magasin går i hvidt

Torsdag 11. april 2019Af Dansk Blindesamfund og NICHEHUSET

Altinget: magasin, som kommer på gaden torsdag 11. april, er ved første øjekast helt hvidt, kun prydet af det politiske medies logo.


Man skal have magasinet mellem hænderne for at opdage, at der gemmer sig et budskab på forsiden - i punktskrift!

Dansk Blindesamfund har valgt at gøre opmærksom på mennesker med synshandicap og den kvalificerede hjælp, som den gruppe af handicappede har brug for.

Hos Dansk Blindesamfund er der stor begejstring over samarbejdet med Altinget.

"Vi synes, at vores budskab om behov for rehabilitering er ret elegant leveret og det skyldes jo det gode samarbejde med Altinget, der har et så stærkt brand, at det kan holde til at udkomme helt i hvidt," siger Thorkild Olesen, landsformand for Dansk Blindesamfund.

Projektet er en del af en større aftale, som Dansk Blindesamfund har indgået med Altinget for at få sat fokus på synshandicap i det politiske Danmark. Altingets annoncedirektør, Oskar Herrik Nielsen er stolt af projektet.

"Samarbejdet med Dansk Blindesamfund er helt ude over det sædvanlige. De har været en modig samarbejdspartner, som har udfordret os på at tænke kreativt til kanten af, hvad man kan gøre med en forside," fortæller Oskar Herrik Nielsen.

Der findes ikke et samlet register over, hvor mange danskere, der er ramt af et synstab, men Dansk Blindesamfund skønner, at højst 20.000 - 25.000 borgere i Danmark opfylder Dansk Blindesamfunds medlemskriterium på maks. 10 % af et normalsyn, når synsresten er korrigeret ved hjælp af optik.

Altinget: magasin kan ses, men ikke røres, her.

FAKTA OM ALTINGET: MAGASIN
Danmarks politiske magasin, Altinget: magasin, er Altingets printmedie som udkommer i 10.000 trykte eksemplarer og derudover kan læses digitalt. Magasinet distribueres direkte til Danmarks politiske beslutningstagere, bl.a. organisationer og virksomheder samt politikere og myndigheder i kommuner, regioner, stat og EU, ligesom man kan tegne abonnement. Magasinet, som typisk er på 108 sider, udkommer 10 gange om året, og sætter hver måned fokus på et politisk tema. Blandt annoncørerne ser man leverandører til det offentlige, interesseorganisationer og myndigheder.

FAKTA OM DANSK BLINDESAMFUND
Dansk Blindesamfund er interesseorganisationen for mennesker med synshandicap. Den uafhængige private medlemsorganisation kæmper for, at blinde og svagsynede kan deltage og bidrage på linje med alle andre: At flere får en uddannelse. At flere kommer i beskæftigelse. At færre er ensomme. At flere lever et aktivt og selvstændigt liv. Og at flere er sunde og dyrker motion. Organisationen tilbyder rehabilitering, rådgivning, kurser, netværk og støtte, når synet svigter, og kæmper for bedre politiske rammer og rettigheder for mennesker med synshandicap i Danmark. De mobiliserer virksomheder, uddannelsesinstitutioner, civilsamfund og andre i at fremme forståelse og muligheder for blinde og svagsynede. Dansk Blindesamfund har ca. 8.000 medlemmer og beskæftiger 200 medarbejdere.

For yderligere information
Oskar Herrik Nielsen, annoncedirektør hos Altinget, oskar@altinget.dk, tlf. 35 35 10 10
Thorkild Olesen, landsformand for Dansk Blindesamfund, to@handicap.dk, 23 40 92 00