Altinget: magasin fordobler oplag

Fredag 29. januar 2016Af Oskar Herrik Nielsen

Altingets halvårlige prestigemedie, Altinget: magasin, har vokseværk og fordobler sit oplag til 10.000 eksemplarer.


Altinget: magasin bliver et mere attraktivt annoncemedie.

Den trykte udgivelse fra Danmarks største politiske medie - der udkommer to gange om året - øger sit oplag fra 5.000 til 10.000 eksemplarer, og sker som led i Altingets strategi om at imødekomme den stigende interesse fra annoncørerne.

Målgruppen for magasinet er det politiske Danmark og landets førende beslutningstagere.

Udover oplagsstigningen forbedrer Altinget også sin distribution, så magasinet nu når ud til samtlige folkevalgte i Danmark personligt - folketingsmedlemmer, kommunal- og regionsrådsmedlemmer samt europarlamentarikerne. Altinget: magasin vil også blive distribueret til de vigtigste aktører på Slotsholmen, oplyser udgiveren.

Altinget: magasin 1. halvår 2016 udkommer 1. marts og har udsolgt af annoncer. Næste udgivelse er 2. halvår, og der er stadig enkelte annoncepladser ledige.

Altinget: magasin koster 110 kroner i løssalg og distribueres frit til Altingets betalende abonnenter.