Annoncer i Mandag Morgen

Frontløbernes specialmedie

Om Mandag Morgen

Mandag Morgen leverer i sit ugebrev regelmæssige analyser til en bred kreds af beslutningstagere i Danmark.

Herudover udvikles publikationer, events og netværk inden for temaer som bæredygtighed, vækst og velfærd rettet mod danske, nordiske og globale beslutningstagere.

Mandag Morgens medarbejdere er fortrinsvis eksperter og akademikere med baggrund inden for business management, offentlig forvaltning, statskundskab, sociologi, antropologi og journalistik. De samarbejder på tværs af selskaber og afdelinger - og med en bred kreds af relevante eksterne aktører og institutioner, nationalt og internationalt.

Om brugerne

Mandag Morgen henvender sig til den gruppe af nøglepersoner, der har en stærk ambition på egne og samfundets vegne og derfor søger nye løsninger på morgendagens udfordringer.

Den primære målgruppe skal dermed opfattes som nytænkende og innovative katalysatorer med en fælles ambition om proaktivt at omstille sig til morgendagens vilkår.

Mandag Morgen har tidligere beskrevet dem som samfundets ”innovative klasse”. Det er især dem, Mandag Morgen skal være eksponent og talerør for - og dermed udfordre de præmisser og hævdvundne holdninger, samfundet hidtil har bygget på.

Det afgørende er ikke, hvilken sektor, målgruppens repræsentanter befinder sig i, men deres mindset.


Lisbeth Knudsen

Direktør og chefredaktør, Mandag Morgen

“Karakteristisk for Mandag Morgens læsere er et mindset præget af nysgerrighed, forandringsvilje og stort engagement i samfundet. En mere spændende og krævende målgruppe at være i selskab med findes jo ikke.”