Leverandørbetingelser

Pr. 1. januar 2017. Der tages forbehold for ændringer.

Leverandørbetingelser har forrang i forhold til leverandørers aftalevilkår, medmindre andet er aftalt med NICHEHUSET.

Fakturering

Betalingsbetingelser for leverandører til NICHEHUSET er 30 dage fra modtagelse af faktura.

Faktura sendes til bogholderi@nichehuset.dk, mrk. kontaktperson der har afgivet ordre.

Faktureres udført arbejde ikke indenfor 6 måneder efter arbejdets udførelse mister leverandøren retten til at fakturere opgaven.

Annullering

NICHEHUSET kan annullere en ordre senest 3 arbejdsdage efter, at en ordre er blevet bekræftet. I tilfælde af annullering skal NICHEHUSET betale dokumenterede rimelige kontante udlæg, som leverandøren måtte have haft forud for denne annullering. NICHEHUSET er ikke pligtig til at betale nogen anden form for kompensation eller erstatning herunder men ikke begrænset til driftstab og andre indirekte tab, i tilfælde af annullering.

Underleverandører

Leverandører er ikke berettiget til at anvende underleverandører uden skriftlig godkendelse.

Fortrolighed

Leverandører skal holde al information og viden om NICHEHUSETs forretning, som nab måtte komme i besiddelse af, fortrolig.

Leverandører har ikke tilladelse til uden skriftligt samtykke fra at bruge NICHEHUSETs navn til reklameformål eller som reference.

Fejl og mangler

Leverandører er bevidst om, at NICHEHUSET kan udføre kontrol af modtagne produkter/ydelser, og at NICHEHUSET kan gøre erstatningskrav ved fejl og mangler, når som helst efter leveringen. Dog skal krav stilles inden for rimelig tid, efter at NICHEHUSET endeligt har fastslået en sådan afvigelse/mangel.