MENNESKER

Nichemediers annoncører får foræret lidt åbenhed og nysgerrighed

Nichemedier bliver attraktive for annoncører, når målgruppen har et fælles DNA, mener medieekspert Jan Birkemose. Læs her mere om nichemediernes fremtid, kendetegn og attraktivitet for annoncører.


Jan Birkemose

Chefredaktør, Medietrends.dk

Jan Birkemose er chefredaktør på Medietrends.dk, hvor han til dagligt skriver om de nyeste trends i medielandskabet. Han er uddannet journalist og kommer fra en stilling som chefredaktør for nichemediet Ugebrevet A4.


Nichemedierne vinder frem i disse år - hvad kendetegner dem som får succes?
Nichemedier har succes, når de evner at blive en fast del af deres læseres dagligdag. Når de opleves nødvendige og uundværlige. I praksis betyder det, at læserne bruger dem meget fordi de føler og oplever, at mediet er en troværdig og gavmild ven, der gør dem bedre til det, der er mediets og læsernes fælles interesse.

Om det er arbejdsrelateret eller fritids- og hobbyorienteret er i princippet ligegyldigt. Det afgørende er, at nichemediet hele tiden skubber, hjælper og inspirerer i den rigtige retning. Og så skal mediet også have en genkendelig stemme og identitet. Ikke nødvendigvis personlig, men en slags comfort zone, som vi kender det, fra når vi kommer hjem til Danmark fra en udlandsrejse eller når vi tager vores yndlingssko på.

Hvad gør det attraktivt at annoncerer i et nichemedie?
Nichemediers publikum er ikke nødvendigvis fuldstændig homogene, men på mindst et punkt, er der i sagens natur et højkoncentreret fælles-DNA. Hvis man er på jagt efter netop det segment, er det indlysende at opsøge det, hvor det er mest koncentreret. Ud over det, tror jeg, at relevante annoncører på nichemedier får foræret lidt af den åbenhed og nysgerrighed, som præger læserne, når de konsumerer på nichemediet.

Hvordan vurderer du fremtiden ser ud for danske nichemedier?
Der er ingen tvivl om, at der er en stor og sikker fremtid for nichejournalistik. Mediebrugere er individualister og de forventer, at medierne leverer samme specialiserede og individualiserede service, som de oplever i alle livets andre forhold.

Men konkurrencen er hård og selv brede omnibusmedier begynder at friste deres brugere med mere og mere specialiseret indhold, som for eksempel kan fordeles individuelt ved hjælp af personaliserings-algoritmer. Derfor er det ikke givet, at det er nichemedierne i den klassiske forstand, der sejrer fordi nichejournalistikken sejrer. Men indtil videre er det klart det mest oplagte.

I øvrigt tror jeg, at mange nichemedier, der har arbejdsrelaterede missioner, altså typisk BtB, skal blive endnu bedre til at se, hvordan de kan hjælpe deres læsere med mere og andet end "bare" journalistik. De skal simpelthen analysere bredt på alle de behov, læserne har og overveje, hvor det giver mening at udvide paletten.


Mere inspiration