Handelsbetingelser

Pr. 1. september 2018. Der tages forbehold for ændringer.

Betaling

Priser er ekskl. moms. Ordrer faktureres ved aftalens indgåelse. Fakturering sker elektronisk via email eller EAN. Betalingsfrist er netto kontant 8 dage.

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker til DKK 995 pr. stk. Er beløbet ikke betalt efter første rykker påregnes rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, og NICHEHUSET forbeholder sig ret til at standse publicering uden yderligere varsel. Dette sker uden tab af ret til det fulde beløb og med sædvanlige rentetillæg, indtil betaling sker.

Der pålægges administrationsgebyr på 8,9 % af ordrens samlede pris. Dette dækker bl.a. kundens ret til ekstraydelser som korrektur, opdatering af materiale eller tilsendelse af medier uden ekstra beregning.

Årsaftaler er kontinuerlige abonnementer og faktureres forud. Årsaftaler gentegnes ved periodens/indholdets udløb. Årsaftaler kan opsiges indtil 30 dage inden fornyelse. Evt. introduktionsrabat bortfalder ved fornyelse.

Der tages forbehold for ændringer i priser og produkter. De til enhver tid gældende priser og produkter kan rekvireres hos NICHEHUSET.

Der er ingen fortrydelsesret.

Der ydes ingen bureaugodtgørelser.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, placeres annoncen bedst muligt i forhold til den bestilte placering og beregnes efter sin endelige placering - dog aldrig dyrere end bestilt.

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annoncer i rotation.

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder NICHEHUSET sig ret til at udskyde en annonce til senere publicering.

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force majeure, herunder - men ikke begrænset - mediets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller lukning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure.

Markedsføring

Ved ordre accepterer kunden at modtage henvendelser pr. email, brev og telefon om relevante produkter fra NICHEHUSET og mediet. Nyhedsbreve kan til hver en tid frameldes ved at kontakte NICHEHUSET.

NICHEHUSET forbeholder sig ret til i markedsføringsøjemed at bruge kunden som reference, herunder ret til at vise kundens logo.

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens oplysninger til tredjepart.

Materiale

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider imod mediets retningslinjer, etiske kodeks eller imod landets gældende love - også annoncer som i første omgang er blevet accepteret eller tidligere har været publiceret hos mediet.

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indholdet af landingpage er i overensstemmelse med gældende love og regler. NICHEHUSET og mediet er derfor uden ansvar for annoncers indhold samt indhold af landingpage.

Placering af cookies eller indsamling af data om brugere eller mediet er ikke tilladt.

Enhver annonce, som kan forveksles med redaktionelt indhold, skal øverst markeres tydeligt med ordet 'ANNONCE' eller 'SPONSORERET INDHOLD'. Annoncer på samme baggrundsfarve som mediets egen skal markeres med en tydelig streg rundtom. Mediets egen typografi eller lignende må ikke benyttes, ligesom tekst skal ombrydes i et andet antal spalter end mediets standard.

Reklamation

NICHEHUSET og mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er publiceret i overensstemmelse med kundens angivelser. Det gælder også materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse med NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller hvis materialefrist overskrides.

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperiode, som kunden ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter NICHEHUSETs skøn, der højst kan beløbe sig til ordrens pris. Reklamationer skal være NICHEHUSET i hænde senest tre hverdage efter første publiceringsdag.