Handelsbetingelser

Per 1. juli 2019. Der tages forbehold for ændringer.

Betaling

Priser er eksklusive moms. Ordrer faktureres ved aftalens indgåelse. Fakturering sker elektronisk via email eller EAN. Betalingsfrist er netto kontant 8 dage.

Overskrides betalingsfristen, udsendes rykker. Er beløbet ikke betalt efter første rykker påregnes rentetillæg på 2 procent per påbegyndt måned, og NICHEHUSET forbeholder sig ret til at standse publicering uden yderligere varsel. Dette sker uden tab af ret til det fulde beløb og med sædvanlige rentetillæg, indtil betaling sker.

Profilannoncer er abonnementer, som faktureres forud per år og fornyes automatisk ved periodens udløb. Profilannoncer kan opsiges indtil 30 dage inden fornyelse. Eventuel introduktionsrabat bortfalder ved fornyelse.

Der tillægges administrationsgebyr på 8,9 % af ordrens pris.

Der tages forbehold for ændringer i priser og produkter. De til enhver tid gældende priser og produkter kan rekvireres hos NICHEHUSET.

Der er ingen fortrydelsesret.

Der ydes ingen bureaugodtgørelser.

Forbehold

Såfremt en bestilt placering ikke kan leveres, placeres annoncen i samarbejde med kunden bedst muligt i forhold til den bestilte placering.

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at vise annoncer i rotation.

Såfremt tekniske forhold nødvendiggør det, forbeholder NICHEHUSET sig ret til – i samarbejde med kunden – at udskyde annoncer til senere publicering.

NICHEHUSET kan ikke drages til ansvar for force majeure, herunder – men ikke begrænset til – mediets nedbrud, manglende udgivelse, konkurs eller lukning. Der ydes ikke erstatning ved force majeure.

Data

NICHEHUSET og mediet videregiver ikke kundens oplysninger til tredjepart.

Materiale

NICHEHUSET forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider imod mediets retningslinjer, etiske kodeks eller imod landets gældende love. Det gælder også annoncer, som i første omgang er blevet accepteret eller tidligere har været publiceret hos mediet.

Kunden er ansvarlig for, at materialet og indholdet af landingpage er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Placering af cookies eller indsamling af data om brugere eller mediet er ikke tilladt.

Annoncer, som kan forveksles med redaktionelt indhold, skal øverst markeres tydeligt med ordet 'ANNONCE' eller 'SPONSORERET INDHOLD'. Annoncer på samme baggrundsfarve som mediets egen skal markeres med en tydelig streg rundtom. Mediets egen typografi eller lignende må ikke benyttes, ligesom tekst skal ombrydes i et andet antal spalter end mediets standard.

Det skal i enhver annonce være tydeligt, hvem som er afsender.

Reklamation

NICHEHUSET og mediet påtager sig ikke ansvar for fejl i annoncer, som er publiceret i overensstemmelse med kundens angivelser. Det gælder også materiale, der ikke er leveret i overensstemmelse med NICHEHUSETs tekniske specifikationer, eller hvis materialefrist overskrides.

Ved trykfejl eller forkert format/publiceringsperiode, som kunden ikke bærer ansvaret for, ydes en reduktion efter NICHEHUSETs skøn, der højst kan beløbe sig til ordrens pris. Reklamationer skal være NICHEHUSET i hænde senest tre hverdage efter første publiceringsdag.